Reglement clubcompetitie

1.         Indeling in de diverse poules gebeurt door de Wedstrijdcommissie.

2.         De banen 1 en 2 zijn aangewezen als wedstrijdbanen.  Er mogen alleen wedstrijden gespeeld worden op de aangegeven tijden van het wedstrijdschema. Indien wordt geconstateerd dat  spelers op baan 3 of 4 een wedstrijd spelen of buiten de vastgestelde tijden, dan worden deze spelers gestraft met aftrek van 2 wedstrijdpunten.

3.         Er wordt gespeeld zonder scheidsrechter.

4.         Spelers zorgen zelf voor wedstrijdballen. In onderling overleg besluit u met welk soort ballen de wedstrijd wordt gespeeld. Indien hierover problemen ontstaan, genieten “normale” ballen de voorkeur boven druk loze ballen.

5.         Een wedstrijd bestaat uit 2 sets. Bij 6-6 volgt een tie-break.

6.         Tenniskleding is verplicht.

7.         Na afloop van de wedstrijd dient u een wedstrijdformulier in te vullen en deze te deponeren in de bus die hangt in de hal van de kantine.

8.         Indien u een wedstrijd niet kunt spelen op de vastgestelde datum, dient u dit tijdig aan te geven op het wedstrijdschema. Beide partijen blijven verantwoordelijk voor het opnieuw vaststellen en spelen van betreffende wedstrijd. Hierbij ligt in eerste instantie het initiatief bij de afzeggende partij.

9.         Een onderbroken partij door welke omstandigheden ook, wordt de set niet hervat. De set gaat naar de tegenpartij. Van de afhakende partij blijven de games wel staan. Is dit de 1e set dan wordt de 2e set alsnog gespeeld in een later stadium. Wel formulier invullen.

10.       Indien een speler/koppel zonder opgaaf van redenen niet komt opdagen, is de aanwezige partij verplicht hiervan direct melding te maken op het wedstrijdformulier. De desbetreffende speler of speelster en indien het een dubbelteam betreft, het desbetreffende koppel, zal worden gestraft met een aftrek van twee wedstrijdpunten. De betreffende wedstrijd moet nog wel worden gespeeld. Even bellen waar uw tegenstander blijft, is toegestaan. Indien een speler/koppel een tweede maal bij dezelfde wedstrijd niet komt opdagen, dan wordt betreffende speler/koppel uit de competitie genomen. In dien een speler/koppel een derde maal in totaal niet verschijnt, dan wordt betreffende speler/koppel ook uit de competitie genomen.

11.       Indien een gespeelde bal dreigt over te gaan naar een naastliggende baan en daar wordt ook gespeeld, dan wordt u verzocht te waarschuwen met “bal over”. Ga niet achter uw verdwaalde bal aan, maar wacht tot uw bal wordt teruggegeven of op een geschikt moment om uw bal te pakken of terug te vragen.

12.       Indien een speler/speelster in de dubbel uitvalt vanwege een blessure of andere oorzaak en het koppel heeft minder dan 1/3e van de wedstrijden gespeeld, dan kan een verzoek worden ingediend bij de wedstrijdcommissie tot wijziging van het oorspronkelijke koppel. De uitslagen van de al gespeelde wedstrijden blijven gehandhaafd.

13.       Alle wedstrijden moeten gespeeld worden om opgenomen te worden in de einduitslag.

14.       Als na afloop van de competitie blijkt dat spelers gelijk eindigen, is het gamegemiddelde bepalend. Is dit ook gelijk dan geldt het onderlinge resultaat. Is dit ook gelijk dan volgt er een beslissingswedstrijd (best of three). De wedstrijdcommissie stelt deze wedstrijd vast.

            Beslissingswedstrijden worden alleen gespeeld voor de plaatsen 1, 2 en 3. 

15.       Aan het einde van de competitie promoveert de nummer 1 uit de poule.

16.       In principe degraderen de nummers laatst en voorlaatst uit de poule. Hiervan wordt afgeweken als de poule-indeling voor het volgende seizoen dit niet toelaat.

17.       Als u door blessureleed of andere oorzaak niet opgenomen wordt in het eindklassement is dit geen garantie dat u het volgende jaar in dezelfde poule speelt.

18.       Indien een speler/koppel uit de competitie uitvalt, vervallen alle door deze speler/koppel gespeelde wedstrijden en de door hun tegenstander(s) in die wedstrijden behaalde punten. De eventueel in die wedstrijden uitgedeelde strafpunten blijven staan.

19.       Nieuwe spelers/koppels beginnen niet in de A-poule. Je kunt alleen in de A beginnen als het al een A-koppel was.

20.       Voor het spelen van de wedstrijden is vooraf per discipline een periode vastgesteld. Het is dit jaar alleen in het geval van overmacht door blessures of werkomstandigheden toegestaan om gedurende de hele competitie-periode wedstrijden van alle disciplines in te halen.

De speler/spelers die hun wedstrijden niet allemaal kunnen spelen zullen uit de competitie worden gehaald. Gaat het om een op het laatste moment afgezegde en / of niet opnieuw ingeplande wedstrijd, dan wordt/worden de speler(s) die heeft/hebben afgezegd uit de competitie gehaald.

21.       In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Wedstrijd­commissie. 

 

Jelle Cupido, Wendy Epema, Nelleke Elferink, Bert Brethouwer, Maud Christiaanse, Lia Goedhart en Trijnie Zeeders.