Competitiereglement 2019

    REGLEMENT  CLUBCOMPETITIE  2019

 1. Het indelen van de poules gebeurt door de Wedstrijdcommissie.
 2. Baan 1 en 2 zijn de aangewezen wedstrijdbanen. In principe worden er alleen wedstrijden gespeeld op de aangegeven banen en tijden van het wedstrijdschema. Mocht u op een ander tijdstip of een andere baan een wedstrijd willen spelen dient u dit vooraf aan te vragen bij de wedstrijdcommissie. Indien wordt geconstateerd dat er gespeeld wordt zonder aanvraag bij de wedstrijdcommissie volgt er een aftrek van 2 wedstrijdpunten.
 3. Er wordt gespeeld zonder scheidsrechter.
 4. Tenniskleding is verplicht.
 5. Spelers zorgen zelf voor de wedstrijdballen. In onderling overleg besluit u met welke ballen er gespeeld gaat worden. “Normale” ballen hebben de voorkeur boven drukloze ballen.
 6. Een wedstrijd bestaat uit 2 sets. Bij de stand 6-6 speelt u een tie-break.
 7. Indien een gespeelde bal dreigt over te gaan naar een naastliggende baan waar ook gespeeld wordt, wordt u verzocht te waarschuwen met: “bal over!” Ga niet achter uw bal aan maar wacht op een geschikt moment om de bal te pakken dan wel terug te vragen.
 8. Bij een onderbroken partij, door welke omstandigheden dan ook, wordt de set niet later hervat. De set gaat dan naar de tegenpartij, de behaalde games blijven staan. De 2e set kan, wanneer deze nog niet is gestart, later worden gespeeld echter wel binnen de gestelde competitietijd. Bij extreem slecht weer vervalt deze regel.
 9. Na afloop van de wedstrijd dient u een wedstrijdformulier in te vullen en deze te deponeren in de bus die in de hal van de kantine hangt.
 10. Indien u een wedstrijd niet op de vastgestelde datum kunt spelen, dient u dit tijdig aan te geven op het wedstrijdschema. Beide partijen blijven verantwoordelijk voor het opnieuw inplannen en spelen van de betreffende wedstrijd al ligt hierbij in eerste instantie het initiatief bij de afzeggende partij.
 11. Indien een speler/koppel zonder opgaaf van reden niet komt opdagen, is de aanwezige partij verplicht dit te melden op het wedstrijdformulier. De desbetreffende speler/koppel zal worden bestraft met een aftrek van 2 wedstrijdpunten. De partij moet nog wel gespeeld worden. Even bellen waar uw tegenstander blijft is toegestaan. Indien een speler/koppel een tweede maal bij dezelfde wedstrijd niet komt opdagen dan wordt betreffende speler/koppel uit dat onderdeel genomen. Indien een speler/koppel een derde maal in totaal niet verschijnt dan wordt deze uit de gehele competitie genomen.
 12. Indien een speler/speelster van een dubbel uitvalt vanwege een blessure of andere oorzaak en het koppel heeft minder dan 1/3 van de wedstrijden gespeeld dan kan een verzoek worden ingediend bij de wedstrijdcommissie tot wijziging van het oorspronkelijke koppel. De uitslagen van de al gespeelde wedstrijden blijven gehandhaafd.
 13. Indien een speler/koppel uit de competitie valt, vervallen alle door deze speler/koppel gespeelde wedstrijden en de door hun tegenstander(s) in die wedstrijden behaalde punten. De eventueel in die wedstrijden opgelegde strafpunten blijven staan.
 14. Alle wedstrijden moeten worden gespeeld om opgenomen te worden in de einduitslag.
 15. Voor het spelen van de wedstrijden is vooraf per discipline een periode vastgesteld. Het is echter toegestaan gedurende de gehele competitie periode wedstrijden van alle disciplines in te halen dan wel naar voren te halen.
 16. Wordt er in de laatste week een wedstrijd afgezegd en deze wordt niet meer ingehaald, wordt de afzeggende partij uit de competitie genomen.
 17. Als u door blessureleed of andere oorzaak niet opgenomen wordt in het eindklassement is er geen garantie dat u het jaar erna in dezelfde poule speelt. Degenen die de poule wel uitgespeeld hebben krijgen altijd voorrang om in de poule te blijven boven deze spelers en/of nieuwe spelers.
 18. Nieuwe spelers/koppels beginnen in principe niet in de A-poule. De wedstrijdcommissie kan wel besluiten tot het spelen van een beslissingswedstrijd als de speelsterkte dat nodig maakt.
 19. Aan het einde van de competitie promoveert de nummer 1 sowieso uit de poule.
 20. In principe degradeert de nummer laatst uit de poule. Hiervan wordt afgeweken als er sprake is van uitvaller(s) of als de poule-indeling voor het volgende seizoen dit niet toelaat.
 21. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Wedstrijd-commissie.