Baanreglement

 

 

BAANREGLEMENT Tennisvereniging TOW       


Het baanreglement  is er om voor alle leden/huurders  een vlot en doelmatig gebruik van de tennisbanen mogelijk te maken.

Men is verplicht zich te houden aan het baanreglement, tenzij door het bestuur en/of commissie namens
het bestuur anders wordt bepaald. Leden van het bestuur en/of commissies namens het bestuur zijn
gerechtigd eenieder die zich niet aan het baanreglement houdt van de baan te verwijderen.

De volgende regels vormen het baanreglement:

 1.      Alle leden van T.V.  TOW  met een geldig lidmaatschapspasje hebben recht van spelen op de

tennisbanen, met uitzonderingen van banen welke beschikbaar zijn/worden gesteld voor jeugd,
diverse competities, bijzondere evenementen en het wekelijkse onderhoud. Tevens is het
mogelijk een baan te huren/ zie voorwaarden/mogelijkheden.

 

 1.      Om te kunnen spelen moet een ieder gebruik maken van het digitale afhangsysteem.

 

3.   Het is niet toegestaan dat, behalve de spelers, mensen (ook geen kinderen) op de baan     

     vertoeven  tijdens het spelen.

 

 1.      Men mag zich alleen spelend op de banen bevinden in tenniskleding en met tennisschoenen
  geschikt voor tennissen op kunstgrasbanen.
   

5.  Het is verboden de banen te betreden indien aangegeven wordt dat de banen niet bespeeld mogen

     worden i.v.m. weersomstandigheden.

     Wordt dit verbod genegeerd dan is het bestuur gemachtigd deze leden te schorsen voor een

     periode van 2 maanden

 

 1.      Men mag zich niet op de banen begeven met het doel te gaan tennissen wanneer er plassen op
  de banen staan, sneeuw op de banen ligt, er sprake is van opdooi of de netten neergelaten zijn.

 

 1.      Op de banen mag NIET worden gerookt en ook geen kauwgom worden uitgespuugd. Kauwgom
  is funest voor kunstgrasbanen.

   
 2.      Het is NIET toegestaan om  glas, blikjes en/of scherpe voorwerpen mee te nemen de baan op.

   
 3.      Alles wat men legaal meeneemt op de baan, dient weer mee terug te worden genomen bij het
  verlaten van de baan. Er mag NIETS worden achtergelaten.

   
 4.    Leden/huurders dienen met betrekking tot (het gebruik van) de banen de aanwijzingen van
       (verantwoordelijke) bestuursleden en/of commissieleden onverwijld op te volgen.

   
  1.    Schade, toegebracht door onjuist gebruik van de accommodatie, zal in beginsel worden verhaald
   op het lid/huurder dat deze schade heeft veroorzaakt.

    
  2.   De tennisbanen mogen niet als speelplaats worden gebruikt.

    
  3.   Na het verstrijken van de speeltijd is ieder lid verplicht om de baan te slepen met het daarvoor
   aanwezige sleepmateriaal.

    

14.  De vereniging is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van meegebrachte
goederen. Eveneens kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen lichamelijk letsel.

 

15.  Indien men als laatste het tennispark verlaat dient men de kantine alsmede het park afsluiten.

16. Na het spelen en voor het verlaten van de baan, dienen beide speelhelften gesleept te worden met de speciaal daarvoor aanwezige

matten volgens de aangegeven methode.