Scouting

Scouting talentvolle jeugdleden:

Kinderen die wat niveau betreft met kop en schouders boven de rest van de jeugd uitsteken, willen we de kans bieden vervroegd over te gaan naar de senioren competitie, waarbij we de leeftijd van 15 jaar loslaten. Op deze manier houden alle jeugdspelers de uitdaging om verder te kunnen groeien in de tennissport. 

De kinderen worden geselecteerd door een scoutingcommissie, bestaande uit: Menno Stok, Trijnie Zeeders (seniorzaken) en iemand van de jeugdcommissie.

Het is de bedoeling dat er maximaal 2 jongens en 2 meisjes per jaar geselecteerd zullen worden, zodat de onderste senioren poules niet overstroomd zullen worden door talentvolle jeugdspelers.

De werkwijze die wordt gevolgd:
Kinderen worden geselecteerd aan de hand van het tennisniveau (bepaald door tennisleraren en uitslag competitie), daarna wordt gekeken of de kinderen mentaal er aan toe zijn om met de seniorecompetitie mee te kunnen doen. Daarbij moet je denken aan het goed tegen je verlies kunnen, op tijd wedstrijden verzetten als je niet kunt en je netjes gedragen op de tennisbaan.

Als dit allemaal in orde is, worden ouders benaderd of ze hun kinderen bij de senioren willen laten spelen, en uiteraard, worden de kinderen zelf gevraagd of ze leuk zouden vinden.

Dan worden de kinderen uitgenodigd om incidenteel met senioren te tennissen om te kijken of ze echt leuk meee kunnen draaien. 

Tot slot, als aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan,  kunnen kinderen overgaan naar de senioren.