Lidmaatschap

 

Iedereen vanaf 4 jaar kan lid worden.

 

Tarieven 2019

- Seniorleden: € 110,=
- Studenten / scholieren: € 55 (alleen op vertoon van bewijs)
- Juniorleden: € 55,=

 

Korting

Nieuwe leden die zich aanmelden voor 30 juni betalen het volledige lidmaatschap, wordt u na 1 juli lid, dan betaalt u de helft.

 

Verplichtingen

Seniorleden worden geacht twee kantinediensten per seizoen te draaien. Wil je dat niet, dan kun je deze diensten afkopen voor € 65,= per seizoen.

 

Methode voor inschrijving als lid

- Download het inschrijfformulier hier
- Vul dit formulier in op uw computer en mail het naar de penningmeester(tow-penningmeester@ziggo.nl)
of
- Print het formulier, vul het in en verstuur het via de post naar penningmeester(Penningmeester TOW, Cornelis Douwesstraat 1A 8881 CL West-Terschelling)

 

Zodra u het inschrijfformulier heeft opgestuurd en de betaling is ontvangen, ontvangt u een lidnummer, waarmee u tevens via deze site een baan kunt reserveren.

 

Opzeggen

Het lidmaatschap geldt voor een periode van 1 jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd tenzij dit schriftelijk voor 1 december van het lopende jaar wordt opgezegd. Wordt na deze datum opgezegd, dan is de volle jaarcontributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd. Opzeggingen kunnen uitsluitend worden gericht aan de secretaris of de penningmeester.

 

Voor extra informatie of aanvullende vragen kunt u via de mail contact opnemen met de penningmeester.