Instructie kantinedienst

Instructie & uitleg van de kantinedienst 

1.         Als het u niet schikt op de ingeroosterde datum uw kantinedienst te draaien, dan dient u zelf te ruilen of iemand anders te regelen.
Kantinediensten mogen niet gedraaid worden door personen jonger dan 18 jaar. U bent en blijft ten allen tijde eindverantwoordelijk voor het wel of niet verschijnen van de door u ingeschakelde persoon. Het is toegestaan om uw kantinedienst door een ander lid te laten overnemen, maar het bestuur kan ten allen tijde ingrijpen indien blijkt dat er misbruik c.q. verkeerd gebruik van wordt gemaakt.

Indien u of uw vervanger niet komt opdagen dan geldt de boete- en schorsingclausule zoals vermeld in het huishoudelijke reglement of conform het laatste besluit van de Algemene Ledenvergadering.  De boete is door het Bestuur als volgt gewijzigd; De boete voor “no show” is € 40,00 per kantinedienst.
De afkoop van de kantinediensten is € 65,00 per seizoen.

2.         Bent u die dag de eerste die een kantinedienst draait, dan kunt het geldtasje met de sleutels ophalen bij de receptie van Hotel Boschrijk. Op werkdagen is de avonddienst altijd de eerste.

3.         Iedereen die een avonddienst heeft, wordt verzocht om zijn eigen parksleutel mee te nemen.

4.         Deponeer de inhoud van het geldtasje in de kassa en open met de sleutels alle (koel)kasten.

5.         Na uw kantinedienst draagt u alles over aan uw opvolger of – als u de laatste dienst draait, deponeert u al het kassageld met de sleutels en de kassabonnen in het tasje en gooit dit in de brievenbus in de herenkleedkamer. Goed doorduwen tot u het tasje    hoort vallen. Met uw eigen sleutel kunt u vervolgens het park afsluiten

6.         Het tarief voor introducés bedraagt € 4,00 per baan per half uur.
Spelen er op een baan een of meerdere seniorleden met 2 introducés, dan hoeft maar 1 introducé af te rekenen.

7.         De banen kunnen alleen per uur worden gehuurd. Het tarief is € 16,00 per uur.
Gasten kunnen voor € 144,00 een tien-uren kaart kopen, welke geldt voor onbepaalde tijd. De tien-uren kaarten kunnen uitsluitend worden gekocht bij de vaste dagdienst in de kantine. Om voor gasten te kunnen reserveren via het reserveringssysteem lees de instructie: Verhuurprocedure banen aan gasten: Gasten die via Boschrijk geboekt hebben moeten een voucher inleveren. Dit voucher s.v.p. in het geldtasje deponeren.
Of er boekingen zijn, kun je zien op het computerscherm nadat je bent ingelogd.

8.         Lees met grote aandacht de instructies door van de werking van de kassa.

9.         Het schema van de kantinediensten wordt ruim op tijd bij de leden bezorgd.

10.       Een uur na de laatst gespeelde wedstrijd moet de kantine gesloten worden.

11.       Einde kantinedienst betekent: afsluiten (koel)kasten, afslag kassa, buitendeur naast koelkast op slot, tasje in de brievenbus herenkleedkamer. Een opgeruimde kantine is natuurlijk vanzelfsprekend. Met eigen sleutel de deur in oefenkooi op slot, deur baan 2 op slot, kantine en toegangsdeur park afsluiten.

             

Lees goed de instructies voor de muziek installatie. 
Er mag buiten geen muziek aan.

Voor vragen en storingen:

Hans Zeeders (06 2709 6520 of tow-kantinebeheer@ziggo.nl)