Competitie reglement 2024

A. WEDSTRIJDPROCEDURES  & GEDRAGSREGELS

 1. Baan 1 en 2 zijn de aangewezen wedstrijdbanen. In principe worden er alleen wedstrijden gespeeld op de aangegeven banen en tijden van het wedstrijdschema.
  NB: in het weekend is zaterdag middag gereserveerd voor de jeugd.
 2. Spelers zorgen zelf voor de wedstrijdballen. In onderling overleg besluit u met welke ballen er gespeeld gaat worden. “Normale” ballen hebben altijd de voorkeur boven druk-loze ballen.
 3. Een wedstrijd bestaat uit 2 sets. Bij de setstand 6-6 speelt u een tiebreak.
 4. Na afloop van de wedstrijd dient u een wedstrijdformulier in te vullen, door uw tegenstander te laten tekenen en dit te deponeren in de bus die in de hal van de kantine hangt.  Deze formulieren worden regelmatig verwerkt door de wedstrijdcommissie.
 5. Indien een gespeelde bal dreigt over te gaan naar een naastliggende baan waar ook gespeeld wordt, wordt u verzocht te waarschuwen met: “bal over!” Ga niet achter uw bal aan maar wacht op een geschikt moment om de bal te  pakken dan wel terug te vragen.
 6. Er wordt gespeeld zonder scheidsrechter.
  NB: Het publiek dient zich ook niet te bemoeien met het verloop van de wedstrijd.
 7. Tenniskleding is verplicht.

B. WEDSTRIJDPLANNING

 1. Indien u een wedstrijd niet op de vastgestelde datum kunt spelen, dient u dit tijdig aan te geven op het wedstrijdschema en de tegenstanders daar van op de hoogte te stellen. Beide partijen blijven verantwoordelijk voor het opnieuw inplannen en spelen van de betreffende wedstrijd al ligt hierbij in eerste instantie het initiatief bij de afzeggende partij.
  NB: Het tijdig afkruisen van een wedstrijd op het wedstrijdschema is belangrijk i.v.m. andere partijen die een wedstrijd willen plannen en om onnodig wachten op wedstrijden door de kantine dienst te voorkomen. U kunt tijdens kantinediensten altijd de kantine bellen om een wedstrijd af te laten kruisen (kleine moeite).
 2. Voor het spelen van de wedstrijden is vooraf, per discipline, een periode vastgesteld. Het is echter toegestaan gedurende de gehele competitie periode wedstrijden van alle disciplines (bij voorkeur) naar voren te halen dan wel in te halen.
 3. Wordt er in de laatste inhaalweek een wedstrijd afgezegd en kan deze niet meer worden ingepland/ingehaald, dan wordt alleen de afzeggende partij uit de competitie genomen.
 4. Bij afwijkende/bijzondere omstandigheden wat betreft de wedstrijdplanning kan de wedstrijdcommissie na hoor en wederhoor van beide spelers/koppels uitkomst bieden.  Neem dan wel tijdig contact op (zie contactgegevens op de website).

C. BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN  

 1. Bij een onderbroken partij door extreem weer wordt het restant van de partij (startend op 0-0 in de gestaakte game) op een later tijdstip (na onderling overleg) uitgespeeld.
 2. Bij een onderbroken partij door het uitvallen van een speler (bijvoorbeeld door een blessure of het wegroepen van een speler), dan wordt de set niet later hervat. De set gaat dan naar de tegenpartij, de behaalde games blijven staan  (bijv. 2-3 wordt dan 2 -6). Indien de tweede set nog niet is gestart, dan dient deze later (datum & tijd in onderling overleg) te worden gespeeld.
 3. Indien een speler/koppel zonder opgaaf van reden niet komt opdagen, is de aanwezige partij verplicht dit te melden op het wedstrijdfor mulier. De desbetreffende speler/koppel zal worden bestraft met een aftrek van 2 wedstrijdpunten. De partij moet nog wel gespeeld worden. NB: Even bellen waar uw tegenstander blijft is een goede gewoonte en wordt dus aanbevolen. Tien minuten na de geplande start van de wedstrijd (zonder contact) is een geadviseerde tijd om de wedstrijd af te blazen.
 4. Indien een speler/koppel twee maal bij dezelfde wedstrijd niet komt opdagen of drie maal in totaal in hetzelfde onderdeel van de competitie niet komt opdagen dan wordt betreffende speler/koppel uit dat onderdeel van de competitie genomen.

D. EINDUITSLAG COMPETITIE

 1. Alle wedstrijden van een speler/koppel moeten worden gespeeld om opgenomen te worden in de einduitslag.
 2. Bij gelijk puntenaantal wordt eerst gekeken naar het onderling resultaat. Is dat gelijk, dan geldt het game -gemiddelde. Is dat ook gelijk, dan wint degene met de meeste gewonnen games in totaal. Is zelfs dit gelijk, dan wordt er een beslissingswedstrijd gespeeld, vastgesteld door de wedstrijdcommissie.
 3. Eindigen drie (of meer) teams op het zelfde aantal punten, dan worden de onderlinge resultaten van deze teams apart bekeken (in volgorde van bovenstaande regel).
 4. Indien een speler/koppel uit de competitie valt, vervallen alle door deze speler/koppel gespeelde wedstrijden en de door hun tegenstander(s) in die wedstrijden behaalde punten. De eventueel in die wedstrijden opgelegde strafpunten van hun tegenstanders blijven wel staan.
 5. Indien een speler/speelster van een dubbel uitvalt vanwege een blessure of andere oorzaak en met goedkeuring van de wedstrijdcommissie wordt vervangen door een andere speler/speelster, dan blijven de uitslagen van de al gespeelde wedstrijden gehandhaafd.
  NB: zie in verband hiermee ook regel E.6.

E. POULE-INDELING  

 1. Het indelen van de poules gebeurt door de wedstrijdcommissie.
 2. Aan het einde van de competitie promoveert de nummer 1 uit de poule.
  NB: Hiervan kan worden afgeweken indien er sprake is van een veranderend aantal poules voor dat onderdeel van de competitie.
 3. Als u door blessureleed of andere oorzaak niet opgenomen wordt in het eindklassement is er geen garantie dat u het jaar erna in dezelfde poule speelt.
 4. Nieuwe enkel spelers beginnen in principe niet in de A-poule. Dit geldt ook voor nieuwe koppels, tenzij beide spelers van het koppel in het vorig seizoen al in de A-poule speelden. De wedstrijdcommissie kan wel besluiten tot het spelen van een beslissingswedstrijd als de speelsterkte dat nodig maakt.
 5. In principe degradeert de nummer laatst uit de poule. Hiervan wordt afgeweken als er sprake is van uitvaller(s) of als de poule-indeling voor het volgende seizoen dit niet toelaat.
 6. Indien een speler/speelster van een dubbel uitvalt vanwege een blessure of andere oorzaak en het koppel heeft minder dan 1/3 van de wedstrijden gespeeld, dan kan een verzoek worden ingediend bij de wedstrijdcommissie tot wijziging van het oorspronkelijke koppel.

F. ALGEMEEN

 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijd commissie.